Convert to PDF

Med Convert to PDF kan användaren skanna in eller ladda upp dokument via användargränssnittet och konvertera dem till PDF-filer.

Beskrivning

Använd Convert to PDF för att skapa sökbara filer i PDF/A-format som är lämpliga för digital arkivering av dina digitala dokument och papperskopior.

Ladda upp dokument på Workplace Pure plattformen eller skanna in dem via ett anslutet multifunktionssystem. Filerna levereras till den lagringsplats som du väljer.

Specifikationer

Format som stöds:
PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS