Ποια είναι η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας και των υπηρεσιών;

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Workplace Pure και το Konica Minolta MarketPlace;

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται μόνιμα στο Workplace Pure; Εάν ναι, για πόσο;

Πόσες σελίδες μπορεί να περιέχει ένα έγγραφο για την υπηρεσία "Translate" ή "Scan to PDF";

Έχασα τον κωδικό πρόσβασής μου - τι μπορώ να κάνω;

Μπορώ να μεταφορτώσω τις διευθύνσεις μου στο Workplace Pure;

Συμμορφώνεται το Workplace Pure με τον ΓΚΠΔ;

Από την εγκατάσταση του Workplace Pure, δεν μπορώ πλέον να χρησιμοποιήσω κάποιες υπηρεσίες στο MFP, όπως υδατόσημα και εκτύπωση banner.

Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνει το Workplace Pure;

Το Workplace Pure λειτουργεί και σε MFP με Ελεγκτή Fiery;

Μπορώ να ενσωματώσω το Azure AD ως πάροχο ταυτότητας στο Workplace Pure;

Μπορώ επίσης να χρησιμοποιήσω το Workplace Pure με το SafeQ ή άλλη εξωτερική λύση επαλήθευσης ταυτότητας;

Ποιες είναι οι απαιτήσεις Internet (θύρες/διακομιστής μεσολάβησης) για τη χρήση του Workplace Pure στο MFP;

Πού βρίσκονται οι διακομιστές της πλατφόρμας Workplace Pure και οι συνδεδεμένες υπηρεσίες;

Μπορώ να πραγματοποιήσω επαλήθευση και σύνδεση με συσκευή ανάγνωσης καρτών;