Версия: 2.5.1

Workplace Pure Това е новата платформа по заявка за по-интелигентни бизнес процеси от Konica Minolta.

Многостранните услуги на Workplace Pure са разработени съвместно с потребителите и ИТ специалистите, за да ускорят обработката на ежедневните задачи и да освободят време за основната ви дейност.

Всички услуги могат да бъдат активирани и използвани при поискване - защото с Workplace Pure, трябва да плащате само за това, което наистина използвате!